Solár Systemy

Expanzné nádoby

 

Uzavreté oceľové nádoby s gumovým vankúšom, slúžiacim na vyrovnanie pretlaku pri stagnačnej teplote kolektora. Gumový vankúš doporučujeme pred naplnením systému natlakovať na 2.5 - 3 bar.

Solárne zariadenia s kolektormi sa zásadne montujú ako uzavretý systém s uzavretou expanznou nádobou. Dimenzovanie expanznej nádoby závisí od celkového objemu kvapaliny v zariadení a od výkonu zdroja tepla. Dodávané expanzné nádoby sú od 8 do 300L.

Ceny systémov

Solár Systemy