Solár Systemy

Parametre

Prehľad vlastností dodávaných solárnych regulátorov
 

 


Regulátory štandardne dostupné na sklade
 
  DC12 DC22 DX4101 DX4102 DX4201 DX4201.D DX4232 DX4233
Napájanie 230V+/-10% 50-60Hz
Elektronické relé x x - x x x x x
Počet relé/dovolený prúd 1/1A 2/1A - 1/2A 1/1A 1/1A 2/2A 3/2A
Elektromechanické relé - - x x - - x x
Počet relé/dovolený prúd - - 1/1A 1/2A - - 1/2A 1/2A
Počet snímačov 2 4 2 3 2 2 4 5
Snímač tlaku - - - - - - x x
Digitálny vstup - - - 1 - - 3 3
Impulzný prietokomer - x - x - - x x
Počet solárnych okruhov 1 2 1 1 1 1 2 3
Ovládaný aktívny prvok
(V - ventily, Č - čerpadlá)
Č V/Č Č Č Č Č V/Č V/Č
Programovateľný časovač - - - x - - x x
Počet časovačov/dovolený prúd - - - 1/2A - - 1/2A 1/2A
Výstup na počítač - x - x - - x x
Dovolený prúd - 26 mA - 20 mA - - 20 mA 20 mA
Varianty hydrauliky 1 9 1 1 1 1 voľne programovateľné
Ekvitermná regulácia - - - - - - x x
Ovládanie MIX ventilu -
Ovládanie čerpadla kúrenia - - - - - - x x
Display x x - x - x x x
Drain-Back - - - - x x x x

Ceny systémov

Solár Systemy