Solár Systemy

Kolektory

Vákuový TS 400

     Predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou TS 400. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov. Slnečné kolektory sú 12 ročnu zárukou.

Pre viac info klikni tu


TS 300

     Plochý kolektor s rúrkovými alebo prírubovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov. Slnečné kolektory sú 12 ročnu zárukou.

Pre viac info klikni tu


TS 310

     Plochý kolektor s rúrkovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky.Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov. Slnečné kolektory sú 12 ročnu zárukou.

Pre viac info klikni tu


Horizontálny TS 330

     Plochý kolektor s rúrkovými alebo prírubovými vývodmi určený na horizontálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 5 kusov. Slnečné kolektory sú 12 ročnu zárukou.

Pre viac info klikni tu

 

Trubicové kolektory

     Solárny kolektor s tepelnými trubicami je prepojený s existujúcim zariadením tepelného zásobovania. Selektívny povlak na vnútornej strane vákuových trubíc konvertuje solárnu energiu na tepelnú energiu a prenáša teplo do tepelných trubíc hliníkovými rebrami. Kvapalina v trubiciach sa zmení na plyn, ktorý stúpa do kondenzátora a tam predá tepelnú energiu nemrznúcej zmesi v potrubí. Tento prenos tepla v kvapaline vytvára nekonečný cyklus počas zohrievania kolektora slnkom. Slnečné kolektory sú 15 ročnu zárukou.

Pre viac info klikni tu

Ceny systémov

Solár Systemy