Solár Systemy

Regulátory

Princíp regulátorov

     Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia nezodpovedá požiadavkám okamžitej potreby energie. Z tohoto dôvodu je nutné, aby sa slnečná energia akumulovala. Riadenie ukladania slnečnej energie do zásobníka zabezpečujú elektronické regulátory solárneho systému. Z funkčného hľadiska musia zabezpečiť v prípade vhodných pracovných podmienok prenos získaného tepla do zásobníka. Súčasne musia zabrániť vynášaniu tepla zo zásobníka a zabezpečiť dodržanie bezpečných teplôt v zásobníku.

      Je niekoľko spôsobov ako sa tieto požiadavky dajú zabezpečiť. V solárnych systémoch sa predpokladá použitie čerpadla na obeh teplonosného nemrznúceho média. V klimatických podmienkach strednej Európy je použitie gravitačných ( samoťažných ) solárnych systémov technicky i ekonomicky nevýhodné.

      Najčastejším princípom práce solárnych regulátorov je využívanie rozdielu tepla ( DT ) medzi kolektormi a zásobníkom. Ak je teplota v kolektore vyššia ako v zásobníku o požadovanú DT, regulátor zopne čerpadlo, ktoré zabezpečí prenos tepla do zásobníka. Ak je rozdiel teplôt menší ako požadovaná hodnota DT, čerpadlo nepracuje. Týmto spôsobom nemôže dôjsť k stavu, že teplo akumulované v zásobníku je vyžarované cez kolektory do vonkajšieho prostredia. Alternatívne je možná regulácia štartu systému na základe zmeny tlaku teplonocnej kvapaliny.

      Optimálnym spôsobom regulácie prietoku teplonosného média v systéme je regulácia otáčok obehového čerpadla na základe požadovanej výstupnej teploty. Takto sa mení množstvo prečerpávaného teplonosného média v závislosti na intenzite slnečného žiarenia a zvyšuje efektívnosť práce solárneho systému.

Základné rozdiely medzi typovými radmi DC a DX

 • regulátory typového radu DC sú viazané spôsobom použitia na hydraulické schémy uvedené v návodoch k nim
 • iné použitie je problematické z dôvodov programového obmedzenia regulačných hladín
 • komfort montáže je rovnaký nezávisle od typu regulátora, zapájajú sa jednoducho, sú prehľadné. Výhodou je to, že všetky vodiče sa zapájajú na pevnej platni a samotná jednotka sa nasúva do kontaktov.
 • regulátory typového radu DX umožňujú voľnejšiu aplikáciu programov
 • komunikácia s energetickou sieťou
 • voľba práce s prepínacími ventilmi alebo čerpadlom
 • činnosť s programom teplotného nastavenia kolektorov pri prepínaní okruhov
 • voliteľná priorita okruhov (leto - zima)
 • programovateľný časovač
 • komfort montáže sa líši v závislosti od triedy. Regulátory najnižšej triedy sú pracnejšie. Vo všetkých sú z priestorových dôvodov použité miniatúrne konektory s veľmi malými skrutkami, čo môže spôsobiž menej zdatným insšatatérom ťažkosti pri zapájaní.

Regulátor DX4201, DX4201.D

DX4200  DX4200 
 • regulátor je určený pre jednookruhové termické solárne systémy, kde zabezpečuje automatickú reguláciu chodu čerpadla teplonosného média, prostredníctvom ktorého je tepelná energia prenášaná z kolektorov do zásobníka.
 • prístroj meria pomocou dvojice teplotných snímačov rozdiel teplôt medzi kolektormi a zásobníkom. Porovnáva tieto teploty a v prípade, že je teplota na kolektoroch vyššia ako v zásobníku o nastavenú hodnotu ?T a zároveň je teplota v zásobníku nižšia, ako nastavená teplota T, zapína čerpadlo.
 • všetky parametre prístroja nastaví servisný technik pri montáži a prevádzka je úplne bezobsluhová.

DX4201D: Prevádzkové stavy, ako aj poruchy zariadenia sú indikované dvojriadkovým podsvieteným LCD displejom a LED diódami.

DX4201: Akékoľvek poruchy zariadenia sú indikované červenou LED

DX4200 DX4200

 Pre parametre regulátorov klikni Tu

Ceny systémov

Solár Systemy