Solár Systemy

Zoznam produktov

Materiál Obj. číslo

Kolektory

Štandardné kolektory
TS 300 - s prírubovými vývodmi S1542
TS 300H S1564
TS 310 S1544
TS 330 - s prírubovými vývodmi S1548
Plochý vákuový kolektor
TS 400 - absorbér ALOx, štandardné solárne bezpečnostné sklo S1550
TS 400 - absorbér Mirotherm,solárne bezpečnostné sklo s vysokou solárnou transmisivitou S1554
Ploché solárne panely I.R.V.
YYJ-FP01-20 V 0010
Trubicové kolektory I.R.V.
YYJ-C01-20 V 0020
YYJ-C01-25 V 0025
YYJ-C01-30 V 0030

Montážne súbory

Zoskrutkovací montážny súbor
Základný súbor (zoskrutkovací) S4111
Základný súbor - OBRÁTENÝ (zoskrutkovací) S4263
Redukčný súbor ø22 x ø18 (zoskrutkovací) S4076
Rozširovací súbor (zoskrutkovací) S4019
Odvzdušňovací súbor (zoskrutkovací) S4114
Kompenzačný súbor pre TS 300, TS 310, TS 330 S4280
Spájkovací montážny súbor
Základný súbor (spájkovací) S4020
Rozširovací súbor (spájkovací) S4022
Montážne súbory a vákuový adaptér pre vákuový kolektor TS400
Základný súbor (pre vákuový kolektor TS400) S4260
Základný súbor - OBRÁTENÝ (pre vákuový kolektor TS400) S4262
Redukčný súbor ø22 x ø18 (pre vákuový kolektor TS400) S4076
Rozširovací súbor (pre vákuový kolektor TS400) S4016
Odvzdušňovací súbor (pre vákuový kolektor TS400) S4114
Vákuový adaptér (pre vákuový kolektor TS400) L2003
Kompenzačný súbor pre TS 400 S4213
   

Nosné konštrukcie (NK)

NK s antikorovými hákmi ( spájací súbor TYP I )
NK s antikor. hákmi na 2 kol. TS 300 alebo TS 400 S7052
NK s antikor. hákmi na 2 kol. TS 310 S7058
NK s antikor. hákmi, rozšírenie o 1 kol. TS 300 alebo TS 400 S7051
NK s antikor. hákmi, rozšírenie o 1 kol. TS 310 S7057
NK s výškovo nastaviteľnými hákmi ( spájací súbor TYP II )
NK s výškovo nast. hákmi, na 2 kol. TS 300 alebo TS 400 S7002
NK s výškovo nast. hákmi, na 2 kol. TS 310 S7008
NK s výškovo nast. hákmi, rozšírenie o 1 kol. TS 300 alebo TS 400 S7001
NK s výškovo nast. hákmi, rozšírenie o 1 kol. TS 310 S7007
NK s kombi skrutkami ( spájací súbor TYP I )
NK s kombi skrutkami, na 2 kol. TS 300 alebo TS 400 S7012
NK s kombi skrutkami, na 2 kol. TS 310 S7018
NK s kombi skrutkami, rozšírenie o 1 kol. TS 300 alebo TS 400 S7011
NK s kombi skrutkami, rozšírenie o 1 kol. TS 310 S7017
NK s rovnými hákmi ( spájací súbor TYP I )
NK s rovnými hákmi pre 2 kolektory - pre TS 300 a TS 400 S7152
NK s rovnými hákmi, rozšírenie o 1 kolektor - pre TS 300 a TS 400 S7151
NK na rovnú strechu ( spájací súbor TYP I )
NK na rovnú strechu, na 2 kol. TS 300 alebo TS 400 S7062
NK na rovnú strechu, na 2 kol. TS 310 S7068
NK na rovnú strechu, rozšírenie o 1 kol. TS 300 alebo TS 400 S7061
NK na rovnú strechu, rozšírenie o 1 kol. TS 310 S7067
NK na šikmú strechu s výškovo nastaviteľnými hákmi pre TS 330 ( spájací súbor TYP II )
NK s výškovo nast. hákmi, na 2 kol. TS 330 S7032
NK s výškovo nast. hákmi, na 1 kol. TS 330 S7031
NK na šikmú strechu s kombi skrutkami pre TS 330 ( spájací súbor TYP I )
NK s kombi skrutkami, na 2 kol. TS 330 S7042
NK s kombi skrutkami, na 1 kol. TS 330 S7041
NK na rovnú strechu pre TS 330 ( spájací súbor TYP I )
NK na rovnú strechu, na 2 kol. TS 330 S7072
NK na rovnú strechu, na 1 kol. TS 330 S7071
Spájacie súbory k NK
spájací súbor TYP I S3320
spájací súbor TYP II (pre NK s výškovo nast. hákmi) S3334
spájací súbor TYP III S3926
Doplnky k NK
dilatačné zarážky (sada obsahuje 2 kusy) S3144
veterná poistka - farba tmavá anodická oxidácia S3808
antikorový hák S3758
výškovo nastaviteľný hák S3810
kombi skrutka s príslušenstvom S3244
rovný hák S3895
rovný hák - farba tmavá anodická oxidácia S3897
podpera na úpravu sklonu kolektorov 500mm (+15°) S3850
podpera na úpravu sklonu kolektorov 750mm (+21°) S3851
podpera na úpravu sklonu kolektorov 1000mm (+27°) S3852
dodatočná zavetrovacia vzpera so skrutkami, pre dodatočné zosilnenie NK na rovnú strechu S3156
Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70 mm, dĺžka 2080 mm S3790
Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70 mm, dĺžka 3120 mm S3835
Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 90 mm, dĺžka 2080 mm S3792
Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 90 mm, dĺžka 3120 mm S3836
L-profil na výškovo nastaviteľné háky, dĺžka 2000 mm S3791
L-profil na výškovo nastaviteľné háky, dĺžka 1000 mm S3839
L-profil s drážkami, na kombi skrutky, dĺžka 2000 mm S3841
L-profil s drážkami, na kombi skrutky, dĺžka 1000 mm S3845
zvislá krycia medzilišta, farba Antracit RAL 7016 TEX U6295
antikorové skrutky M6x16, balenie 20ks F1834
   

Prvky solárneho okruhu

Solárne inštalačné jednotky (SIJ)
Jednovetvová vetvová SIJ Regusol S4230
Pripojovací súbor ø18 na jednovetvovú SIJ S4146
Dvojvetvová SIJ Regusol s ručným odvzdušňovačom S4315
Pripojovací súbor ø18 na dvojvetvovú SIJ S4203
Súbor na prepad kvapaliny z poist. ventila S4194
Expanzné nádrže
Expanzná nádrž 12 litrov, 6 bar K3020
Expanzná nádrž 18 litrov, 10 bar K3028
Expanzná nádrž 25 litrov, 6 bar K3022
Expanzná nádrž 40 litrov, 6 bar K3023
Expanzná nádrž 60 litrov, 6 bar K3024
Expanzná nádrž 80 litrov, 6 bar K3025
Výmenníky tepla (špirálový antikorový zváraný Fég-Spirec)
Výmenník Fég-Spirec KN 0 K2021
Výmenník Fég-Spirec KN 1 K2022
Výmenník Fég-Spirec KN 2 K2023
Výmenník Fég-Spirec KN 3 K2031
Ďalšie prvky solárneho okruhu
Absorpčný odplyňovač LA 3 G-3/4" J3002
Pripojovacie diely pre absorpčný odplyňovač na Cu rúru ø22 a antikorové vlnovcové rúry (sú potrebné 2ks) I3040
Pripojovacie diely pre absorpčný odplyňovač na Cu rúru ø18 (sú potrebné 2ks) I3041
Poistný ventil DN 15 1/2" 6 bar J2001
Trojcestný ventil TA-3 na Cu rúru ø22 a antikorové vlnovcové rúry J2002
Elektrotermický ovládač 230V-TAM pre trojcestný ventil TA-3 J2073
Trojcestný rozdelovací ventil VC ZMF 6000/U HONEYWELL na Cu rúru ø22 a na antikorové vlnovcové rúry J2023
Elektromotorický pohon VC 4013 ZZOEE HONEYWELL pre trojcestný ventil VC ZMF 6000/U, ovládanie 230V, 50Hz, 2+1 vodičové J2024
Obehové čerpadlo UPS 25 - 40 K6009
   
Teplonosná kvapalina
Thesol ( do - 32 °C ) D4103
   

Potrubia a izolácie

AZ antikorové vlnovcové rúry s izoláciou
AZ rúra DN16 (s izoláciou AZ), 30 metrov B9020
AZ rúra DN20 (s izoláciou AZ), 30 metrov B9021
AZ antikorové vlnovcové rúry - príslušenstvo
AZ prevlečná matica G3/4" DN16 I3045
AZ prevlečná matica G1" DN20 I3046
AZ ploché tesnenie 3/4" I8017
AZ ploché tesnenie 1" I8018
AZ prevlečný vonkajší závit 3/4" I3047
AZ prevlečný vonkajší závit 1" I3048
Montážna sada na AZ antikorové vlnovcové rúry F5205
Spoločné príslušenstvo pre AZ aj Aeroflex
Prechod G3/4-R22x1,5 vonk. závit I5030
Prechod G1-R22x1,5 vonk. závit I5029
Vsuvka 3/4" I5026
Vsuvka 1" I5028
Vsuvka redukovaná 3/4"x1" I5027
Vsuvka redukovaná valec/kužeľ 3/4" I5035
Vsuvka redukovaná valec/kužeľ 1" I5036
T-kus antikorový TV G3/4" SS I5033
T-kus antikorový TV G1" SS I5034
Dvojspona na upevnenie rúr D3021
Upevňovací súbor na dvojsponu F1846
Aeroflex antikorové vlnovcové rúry s izoláciou
AX rúra DN16 (s izoláciou AX), 30 metrov B9023
AX rúra DN20 (s izoláciou AX), 30 metrov B9024
Aeroflex antikorové vlnovcové rúry - príslušenstvo
AX prevlečná matica G3/4" DN16 I3054
AX prevlečná matica G1" DN20 I3055
AX prítlačný krúžok DN16 I8021
AX prítlačný krúžok DN20 I8022
AX ploché tesnenie 3/4" I8019
AX ploché tesnenie 1" I8020
AX prevlečný vonkajší závit 3/4" s prítlačným krúžkom DN16 I8040
AX prevlečný vonkajší závit 1" s prítlačným krúžkom DN20 I8041
Raznica 16 - lis na AX rúru DN16 F5238
Raznica 20 - lis na AX rúru DN20 F5239
Rezák vlnovcových rúr AX F5253
Náhradné koliesko do rezáka vlnovcových rúr AX F5254
Medené rúry
Medená rúra ø6x1 C5111
Medená rúra ø18x1 C5126
Medená rúra ø22x1 C5105
Tepelná izolácia URSA RS 1/ALU
Izolácia URSA RS 1/ALU, dĺžky 1,2m, na rúru ø18mm J8002
Izolácia URSA RS 1/ALU, dĺžky 1,2m, na rúru ø22mm J8003
Samolepiaca Al páska J8004
Tepelná izolácia Aeroflex
Izolácia Aeroflex, na rúru ø18mm J8045
Izolácia Aeroflex, na rúru ø22mm J8040
Izolačná páska Aerotape 3 x 30 mm J8041
   
Montážny materiál
Koncová zátka ø16 s odvzdušnením J3001
Koncová zátka ø16 s odvzdušnením J3015
Nátrubok 5270 ø6 I1112
Nátrubok 5270 ø12 I1107
Nátrubok 5270 ø18 I1101
Nátrubok 5270 ø22 I1102
Redukčný nátrubok 5240 18x12 I1106
Redukčný nátrubok 5240 22x18 I1103
Redukčná vsuvka 5243, vonkajší 22 x vnútorný ø18 I1104
Viečko 5301 ø18 I1105
Oblúk 90° 5001a jednostranne osadený ø12 I1414
Oblúk 90° 5001a jednostranne osadený ø18 I1401
Oblúk 90° 5001a jednostranne osadený ø22 I1402
Oblúk 90° 5002a obojstranne osadený ø12 I1415
Oblúk 90° 5002a obojstranne osadený ø18 I1403
Oblúk 90° 5002a obojstranne osadený ø22 I1404
Oblúk 45° 5040 jednostranne osadený ø18 I1405
Oblúk 45° 5040 jednostranne osadený ø22 I1406
Oblúk 45° 5041 obojstranne osadený ø18 I1407
Oblúk 45° 5041 obojstranne osadený ø22 I1408
T-kus 5130 rovnaký ø18 I1601
T-kus 5130 rovnaký ø22 I1602
T-kus 5130 redukovaný 22x18x18 I1603
T-kus 5130 redukovaný 22x18x22 I1606
T-kus 4130g 18x3/4"x18 I2002
T-kus 4130H 22x22x3/8" I2013
Priechodka 4243g spájkovacia, vnútorný 18x1/2" I2006
Priechodka 4243g spájkovacia, vnútorný 18x3/4" I2004
Priechodka 4243g spájkovacia, vnútorný 22x3/4" I2005
Zoskrutkovanie priame zovieracie 6x6 I3023
Zoskrutkovanie priame zovieracie 12x12 I3016
Zoskrutkovanie priame zovieracie 18x18 I3035
Zoskrutkovanie priame zovieracie 22x22 I3022
Koleno zoskrutkovávacie zovieracie 18x18 I3036
Koleno zoskrutkovávacie zovieracie 22x22 I3017
Zoskrutkovanie prírubové 4359g, vnút. 22 x vnút. G1 I3003
Zoskrutkovanie prírubové 4359g, vnút. 18 x vnút. G3/4 I3004
Tesniaci O - krúžok ø17x3 VITON na W-dielce ø26 D2311
Tesniaci O - krúžok ø30x3 VITON na W-dielce ø40 D2313
W-koncovka ø40 na Cu rúry ø18 U1001
W-koncovka ø40 na Cu rúry ø 22 U1003
M-koncovka ø40 na Cu rúry ø18 U1002
M-koncovka ø40 na Cu rúry ø 22 U1004
W-zátka s odvzdušnením ø26 J3008
W-zátka s odvzdušnením ø40 J3005
M-zátka s odvzdušnením ø26 J3009
M-zátka s odvzdušnením ø40 J3006
W-zátka ø26 U1053
W-zátka ø40 U1005
M-zátka ø26 U1054
M-zátka ø40 U1006
W-koncovka ø 26/DN18 na Cu rúry ø18 U1051
M-koncovka ø 26/DN18 na Cu rúry ø18 U1052
Tavidlo na tvrdé spájkovanie DIN 8511 F-SH1 250g I9602
Tvrdá spájka GRILOT 2LAg2P 1000g I9401
   

Solárne bojlery a stanice na prípravu čerstvej OPV

VTS dvojvalentný
VTS dvojvalentný - 200 litrov K1140
VTS dvojvalentný - 300 litrov K1142
VTS dvojvalentný - 400 litrov K1224
VTS dvojvalentný - 500 litrov K1225
VTS trojvalentný
VTS trojvalentný - 200 litrov K1131
VTS trojvalentný - 300 litrov K1141
VTS trojvalentný - 400 litrov K1226
VTS trojvalentný - 500 litrov K1227
Nerezové solárne bojlery od I.R.V.
YYJ-WTS-200 V 0200
YYJ-WTS-250 V 0250
YYJ-WTS-300 V 0300
TS-S dvojvalentný (na zvláštnu objednávku)
TS-S 400 - 400 litrov (na zvláštnu objednávku) K1222
TS-S 500 - 500litrov (na zvláštnu objednávku) K1113
TS-S 750 - 750litrov (na zvláštnu objednávku) K1210
TS-S 1000 - 1000 litrov (na zvláštnu objednávku) K1212
Kombinované zásobníky vody TS-K
TS-K 600/150 K1215
TS-K 750/200 K1216
TS-K 1000/220 K1217
TS-K 1500/250 K1218
Príslušenstvo k solárnym bojlerom
pripoj. súbor na solárny výmenník bojlera na Cu rúru ø18 S4141
pripoj. súbor na solárny výmenník bojlera na Cu rúru ø22 S4142
Poistný ventil T-1847, 3/4", 6 bar so spiatočkovým ventilom J2031
Zásobníkové puzdro na snímač teploty ø6 mmx 1/2", dĺžka l=115 mm K5734
Stanice na prípravu čerstvej OPV
Stanica na prípravu čerstvej vody OPV-27L (27 l/min) K2042
Stanica na prípravu čerstvej vody OPV-42 L (42 l/min) K2043
Stanica na prípravu čerstvej vody IDM OPV-25L (25 l/min) K2045
El. regulátor UVR 61-3 k stanici IDM OPV-25L K4134
   

Elektronické regulátory

Regulátory DC
DC 12 K4126
DC 22 K4127
DC 32 (na zvláštnu objednávku) K4013
Príslušenstvo k regulátorom DC
Snímač zásobníkový ZTF 222.2 sivý k DC K5108
Snímač kolektorový ZTF 223.2 hnedý k DC K5109
Adaptér PC, kábel, CD SOLAR SW pre Windows 2000, XP, typová rada regulátorov DC - PS5511SZ, PS5512SZ K5110
Riadiace jednotky I.R.V.
SR-868C8 V0868
SR-868C8Q V1868
SR-618C6 V0618
Príslušenstvo k regulátorom I.R.V.
Snímač teploty Pt-1000 V1000
Snímač teploty NTC 10k V3950
Regulátory DX
DX 4101 K4117
DX 4102 K4119
DX 4232 K4116
DX 4233 K4113
Regulátory s ovládaním kúrenia 4112
DX 4112 (na zvláštnu objednávku) K4122
Regulátory s tlakovým snímačom
DX 4302 DIN (na zvláštnu objednávku) K4129
DX 4302 DIN s meraním výkonu a teploty v hornej časti bojlera (na zvláštnu objednávku) K4130
DX 4304 DIN (na zvláštnu objednávku) K4131
DX 4306 DIN (na zvláštnu objednávku) K4132
DX 4303 (na zvláštnu objednávku) K4125
Príslušenstvo k regulátorom DX
Snímač teploty DX 1083 K5104
Snímač tlaku DX 5500 K5114
Konektor CPF 5.08/2 zásuvka k DX K4118
Konektor CPF 5.08/3 zásuvka k DX K4120
Konektor PA 356/2 k DX K4121
Adaptér DX 5020 na prepojenie s PC, port COM K4114
Adaptér DX 5220 na prepojenie s PC, port USB K4133
Prietokomer
Prietokomer do 0,6m3/h, DN15 s impulzným výstupom J2022
   
Výbava pre montážnikov
Plniaca a preplachovacia stanica PPS 1.1 s kovovou nádržou S4227
Plniaca a preplachovacia stanica PPS 2.0 s plastovou nádržou S4309
Membránová výveva VM 20 D L1005

Ceny systémov

Solár Systemy